گام اول

راه كــارهــايــی بـــرای
صادرات فناوری ها و
محصــولات صنــــعت
پرداخت و بانکداری

بیشتر بخوانید
گام دوم

جذب نیـروی متـخصص و کارآمـــد بــرای توسعه بازار بین المللی

بیشتر بخوانید
گام سوم

در رکود کرونایی،
رقبای بین المللی
چه میکنند؟

بیشتر بخوانید

بدون شک، در مقایسه بای بازارهای فناوری بانکداری حوزه  حوزه cisبه CISبه، به راحتی میتوان پیشرو بودن فناوری و نوآوریهای زیرساختی بانکی ایران را در برابر کشورهای نامبرده دید و علاوه بر آان، در منطقه غرب آسیا نیز به یقین میتوان گفت #ایران و #ترکیه دو کشوری هستند که فناوری های زیرساختی…

در یادداشت قبلی با عنوان “پنج ضعف ساختاری رایج در شرکتهای صادرات محور” به این مسئله اشاره شد که فعال صادراتی عموما B2B کار کرده و از جمله سود بالایی در سطح خرده فروشی و بنکداری بازارهای هدف وجود دارد. برای رفع این مشکل در یادداشت دیگر با عنوان…

در اینجا به منظور بهبود کارآمدی و کارآیی هستهها و شرکتهای صادراتی (یا فعالین تجارت صادرات محور ایران) پیشنهاداتی داده میشود؛ اما پیش از آن به بیان مشکلات رایجی که ممکن است در مسیر راه باشد، پرداخته شده است…

شبکه متخصصین بازاریابی بین المللی

شما و exportplan.ir

_

آموزش اختصاصی

_

برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی برای شرکت ها و هولدینگ ها

برخی از هولدینگ ها ترجیح میدهند روی نیروی انسانی و ساختار سازمانی موجود خود سرمایه گذاری کنند و با آموزش ...

کارگاه بازاریابی بین المللی پیشرفته در بستر لینکدین

کارگاه بازاریابی بین المللی و بازاریابی بی تو بی پیشرفته در بستر لینکدین با حضور دانش جویان متعددی در سال ...

کمک به جذب نیروی متخصص توسعه بازار بین المللی برای هولدینگ ها

درخواست خدمات تخصصی از exportplan.ir