برای سرمایه گذاران

فرصت های صادراتی، سرمایه گذاری ریالی دارند ولی بازگشت سرمایه ارزی دارند و لذا برای سرمایه گذاران جذاب هستند. از طرف دیگر لزوم تولید با کیفیت و صادرات برای کشور امری واجب و حیاتی شده است و به یقین و دولت و مجلس های آتی به این امر عنایت خاصی خواهند داشت. لذا ExportPlan.ir فرصت های سرمایه گذاری مختلفی در حوزه صادرات را شناسایی میکند و به سرمایه گذاران عرضه مینماید.

سرمایه گذارانی که علاقه مند روی سرمایه گذاری روی کسب و کارهای صادراتی هستند میتوانند درخواست همکاری خود را از طریق فرم زیر به اکسپورت پلن انتقال دهند تا ما بتوانیم متناسب با راهبردهای سرمایه گذاری آنها یا پروژه های جاری به آنها معرفی نماییم یا به شرکت های فعال در این حوزه وصل نماییم.

پروژه های معرفی شده گاهی در سبد کاری اکسپورت پلن هستند و گاهی پروژه های طرف ثالث میباشند. ابعاد پروژه های در سطح کلان و متوسط و خرد به شکل کرادفاندینگ یا ونچرکپیتال یا سیدفاند میباشد. لذا سرمایه گذاران حقوقی و کلان میتوانند روی پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کنند و در طرف مقابل سرمایه گذارن دارای سرمایه خرد میتوانند به شکل کرادفاندینگ روی سبد پروژه ها سرمایه گذاری کنند.

سرمایه گذاران عزیز میتوانند مشخصات خود را از طریق فرم زیر به ما اطلاع دهند تا بخش مرتبط با آنها ارتباط حاصل فرمایند.