درخواست طراحی اکسپورت پلن

هولدینگ ها و شرکت های معظم برای بررسی بازارهای صادراتی و شناسایی فرصت های بازارهای بین المللی، نیاز به بررسی مسیر رسیدن به بازار و برآورد هزینه ها و فرصت ها در کنار یکدیگر دارند. ExportPlan.ir بسته خدمات تخصصی برای رسیدن به کلان تحلیل و فرانگرش لازم را برای شما فراهم آورده است. بسته طراحی و تدوین اکسپورت پلن خدمتی کامل است که شامل انجام تحقیقات بازاریابی تخصصی بین المللی تا بررسی الگوهای ممکن و جاری ورود به بازارهای هدف و غیره میباشد. هولدینگ های و شرکت ها میتوانند درخواستهای خود برای طراحی اکسپورت پلن از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارند تا متناسب با حوزه کاری آنها، بخش مربوطه با آنها ارتباط حاصل نماید.