کارگاه های تخصصی آموزشی برای هولدینگ ها

بسیاری از هولدینگ ها ، واحدهای سازمانی مختلفی مثل بازرگانی یا بازاریابی یا توسعه کسب و کار دارند که این واحدها تمایل دارند در حوزه صادرات ورود پیدا کنند. حتی در موارد بسیاری شخص مدیر عامل پیگیر امور صادرات میباشد ، ولی همه ی این بخشها نیاز به یادگیری و اموزش و به روز بودن ، در مورد نحوه ورود به بازار بین المللی دارند تا بتوانند متناسب با هزینه های دلاری پیشرو، به نتایج مثمر ثمر و درامد ارزی مناسبی برسند. آموزش های تخصصی ای که (نحوه تحقیقات بازاریابی بین المللی ) یا (چگونگی تدوین نقشه راه صادرات) یا (ترفندهای بازاریابی بین المللی در بستر لینکدین) را به انها اموزش دهد

ExportPlan.ir به شکل تخصصی کارگاه های تجربه محور و براساس نیاز هولدینگ ها برگزار میکند تا ساختار و نیروی انسانی موجود انها را توانمند کنند و بتوانند براساس الگوهای جدیدتر و به روزتری برنامه ریزی صادراتی کنند و یا به سمت بازارهای هدف، بازاریابی بین المللی کنند.

کارگاه های تخصصی میتواند جبهه جدیدی برای نیروهای موجود شرکت باز کنند تا علاوه بر جنگیدن و درآمدزایی در بازار ایران، بارقه های درامدزایی در بازارهای دیگر و ورود به جهانی شدن هولدینگ ها را رقم بزنند.

شرکت ها و هولدینگ ها میتوانند برای درخواست برگزاری کارگاهی تخصصی، از طریق فرم زیر با ما ارتباط بگیرند تا بخش مرتبط، با آنها تماس حاصل فرمایند.