چرا هولدینگ ها به اکسپورت پلن نیاز دارید

اکسپورت پلن یا برنامه صادراتی، مراحلی گام به گام برای بررسی بازارهای جهانی و رقبای حاضر در بازارهای بین المللی میباشد که این امکان را به شرکت ها میدهد تا سطح رقابت و مسیر لازم برای رسیدن به صادرات را بررسی و تحلیل نمایند و پیش از اقدام و هزینه روی اجرا، به تحلیلی مالی و کیفی و کمی از صادرات محصول یا خدمات خود برسند.

لازم به ذکر است اکسپورت پلن هر چقدر برای شرکت های معظم و بزرگ ضروری میباشد، برای تجار وقت گیر است. چون تاجر حقیقی با گردآوری اطلاعات به شکل شهودی تصمیم های سریع میگیرد و روند طراحی اکسپورت پلن برای تاجر پیچیده میباشد.

شرکت های متناسب با افزایش حجم و پیچیدگی بازار خود به اکسپورت پلن نیاز بیشتری پیدا میکنند و نیاز دارند عمیقتر رقبا را بررسی کنند و به تحلیل های سریعتری برسند.

یک شرکت معظم برای طراحی اکسپورت مناسب به مهارت های زیر نیاز دارد:

 • توانمندی تحلیل شرکتهای  پیشگام جهانی
 • تخمین تجارت جهانی یک کالا
 • تخمین حجم بازار یک کشور هدف
 • داشتن الگوی مناسب برای انتخاب یک کشور هدف در یک حوزه جغرافیایی
 • توانمندی بررسی نقاط ضعف و قوت داخل شرکت و محصول
 • طراحی کمپین های پیدا کردن شریک بین المللی

با ترکیب و مدیریت توانمندی های فوق مطمئنا سوالهایی که برای صادرات در ذهن مالکین و مدیران عالی شرکت ها میباشد باید جواب داده شود که در ادامه حداقل و ساده ترین سوالات ممکن که برای صادرات محصول به ذهن شما میرسد بیان میشود:

 • به کدام کشورها صادر کنیم؟
 • به اسم چه کشوری محصول خود را بفروشیم؟
 • چگونه بازاریابی بین المللی کنیم؟
 • مستقیم به بازار ورود کنیم یا شریک پیدا کنیم؟
 • چقدر هزینه کنیم می ارزد؟
 • کدام نمایشگاه برویم؟
 • جنس ما چقدر قیمت گذاری شود؟
 • چقدر طول میکشد به پول برسیم؟
 • و …

Exportplan.ir با داشتن الگوی اختصاصی و کارآزموده جهت ارزیابی بازارهای جهانی و رقبای شما، در یک فرایند منظم سعی در رسیدن به جواب های مد نظر شما مینماید تا بتواند تخمینی صحیح از بودجه و زمابندی اجرایی بیان نماید.

شرکت های معظم میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق صفحه درخواست خدمات، با exportplan.ir تماس بگیرند تا متخصصین مرتبط با آنها برای بررسی نیازمندی و مسئله دقیق،ارتباط برقرار نمایند.